Asbestikartoitus, puhdistus- ja purkutyöt luotettavasti ja ammattitaidolla Varkaudessa ja Leppävirran alueella

Aikain Oy on toteuttanut laadukkaita rakennus-ja remonttipalveluja jo vuodesta 2003 alkaen. Meiltä saat luotettavasti kaikki asbesti- ja homepurkuun liittyvät palvelut.

Työmme jäljestä ja hyvästä hinta-laatusuhteesta kertovat lukuisat tyytyväiset asiakkaat Varkaudessa ja Pohjois-Savon alueella.

Suoritamme Varkauden ja Leppävirran alueella asbestipurkuja ja asbestikartoituksia. Lisäksi palveluumme kuuluu kosteusmittaukset ja kuntotarkastukset kiinteistöjen erilaisiin tarpeisiin. Mikäli olet esimerkiksi myymässä tai ostamassa kiinteistöä, niin silloin olisi hyvä tehdä kuntotarkastus tai kosteuskartoitus.

Asbestipurku ja asbestikartoitus

Asbestipurku tarkoittaa asbestipitoisille rakenteille suoritettavia purkutöitä. Asbestipurku on luvanvaraista työtä ja edellyttää aina koulutetun ammattilaisen. Asbestipitoisten rakenteiden purkaminen vapauttaa vaarallista, sairauksille altistavaa asbestipölyä, minkä vuoksi asbestipurku tulee suorittaa oikeanlaisin menetelmin ja asianmukaisiin suojavarusteisiin pukeutuneena. Suunnittelemme ja toteutamme asbestipurkutyön tapauskohtaisesti. Kokenut henkilökuntamme sekä laadukas ja nykyaikainen kalustomme takaavat työn laadun ja toteutumisen sovitussa ajassa. Eristämme purettavan kohteen muista tiloista ja tila alipaineistetaan purkutyön ajaksi, jolloin haitalliset aineet eivät vapaudu hengitysilmaan. Purkumateriaali käsitellään annettujen säädösten mukaisesti ja kohde puhdistetaan. 

Asbestikartoituksessa selvitetään onko rakennuksessa tai sen osassa asbestipitoista materiaalia. Otamme näytteitä laboratoriotutkimuksia varten, jossa ne tutkitaan elektronisella mikroskoopilla. Muistathan, että asbestilain mukaisiin kiinteistöihin ei saa tehdä minkäänlaista remonttia ennen kuin asbestikartoitus on tehty ja asbestia sisältävät materiaalit on tunnistettu ja purettu. Laki vaatii, että asbestikartoitus on tehtävä, mikäli talo on valmistunut ennen vuotta 1994. Selvitämme asbestikartoituksessa asbestipitoisuuden ja teemme sen pohjalta purkusuunnitelman. Lisäksi asbestikartoituksen yhteydessä on hyvä selvittää, onko rakennuksessa käytetty myös muita haitta-aineita, kuten PAH-yhdisteitä, PCB:tä tai lyijyä.

Kosteusmittaukset Varkaudessa ja Leppävirralla sijaitseviin kohteisiin

Kosteusmittauksilla arvioidaan kiinteistön mahdollisia kosteusvaurioita sekä sisäilman laatua. Kosteusmittaus kannattaa suorittaa matalalla kynnyksellä, mikäli rakennuksessa epäillään kosteusvauriota. Suoritamme kosteusmittauksia rakentamisen tai remontoinnin yhteydessä sekä vesivahinkoa epäiltäessä. Mikäli epäilet, että huoneistossa on tunkkainen haju tai rakenteissa näkyy epämääräisiä tummentumia, käänny heti sertifioidun kosteusmittaajan puoleen. Kosteusmittaus on ainoa luotettava tapa selvittää ongelmien syyt ja miettiä mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Kosteusmittaus on tärkeä suorittaa myös silloin, jos olet ostamassa tai myymässä kiinteistöä.

Kosteusmittaukset ovat ammattilaisten työtä ja niiden merkitys on suuri jo kiinteistön rakentamisvaiheessa. Kosteusmittauksista on tärkeä huolehtia rakentamisen tai remontoinnin eri vaiheissa, jotta saadaan varmuus siitä, ettei työn edetessä rakenteisiin jää kosteutta, joka voi jatkossa aiheuttaa kiinteistölle esimerkiksi juuri sisäilmaongelmia. Tilaa kosteusmittaus ja kosteuskartoitus meiltä!

Kosteuskartoitus vesivahingon yhteydessä

Vesivahingon sattuessa märät rakenteet on hyvä saada purettua mahdollisimman nopeasti ja estettyä kosteuden leviäminen laajemmalle. Kosteuskartoituksella tärkeintä on selvittää, miten suurella alueella vesi on ehtinyt vahingoittaa kiinteistön rakenteita. Teemme kosteuskartoituksia äkillisen vuotoepäilyn tai pidempiaikaisen vesivahingon jäljiltä vaurioituneelle kiinteistölle. Kosteuskartoituksella voidaan selvittää kiinteistön tai sen rakenteiden kosteustilanne, kartoittaa vahinkoalue sekä saada tietoa vahingon laajuuteen ja rakenteiden korjaamiseen liittyen. Vesivahingon sattuessa on äärimmäisen tärkeä suorittaa ammattilaisen tekemä kosteuskartoitus. Suoritamme kosteuskartoituksen yhteydessä myös tarvittavat kosteusmittaukset.

Kuntotarkastukset kiinteistön yleiskunnon selvittämiseksi

Teemme kuntotarkastuksia kaikenlaisille taloille ja kiinteistöille yleiskunnon sekä huolto- ja korjaustarpeen selvittämiseksi. Laadimme kuntotarkastuksesta aina kirjallisen raportin, jossa luetellaan tarkastuksessa havaitut vauriot, puutteet, korjaustarpeet sekä riskit. Raportista ilmenee myös suositukset ja ehdotukset tarvittaville toimenpiteille vakavuusasteen mukaan. Kuntokartoitusta suositellaan erityisesti kiinteistöä myytäessä tai ostettaessa. Muistathan kuitenkin, että kuntotarkastus ei poista myyjän vastuuta, sillä pintamittauksiin perustuva kuntotarkastus ei takaa sitä, että talosta ei myöhemmin löydä virheitä tai vaurioita.

Suoritamme kuntokartoitukset sujuvasti ja nopeasti pitkän kokemuksen kartuttamalla ammattitaidolla. Kuntotarkastuksen voi tilata kiinteistön myyjä, ostaja tai esimerkiksi välittäjä. Toteutamme kuntokartoitukset virallisten laatuvaatimusten ja suoritusohjeiden mukaisesti. Kuntokartoitus antaa aina puolueetonta tietoa kiinteistön kunnosta ja korjaustarpeista.