Kuivajää

KUIVAJÄÄ JA KUIVAJÄÄPUHALLUS

Sooda- ja hiekkapuhalluksen rinnalla käytetään myös kuivajääpuhallusta, joka puhdistaa pinnat tehokkaasti ja hellävaraisesti. Kuivajääpuhdistus on erittäin siisti työmenetelmä ja sopii siten käytettäväksi useissa erilaisissa kohteissa. Puhalluksessa kuivajään eli hiilidioksidijään olomuoto muuttuu kaasumaiseksi, jolloin jälkisiivouskuluja ei synny. Kuivajääpuhdistus on menetelmänä kuiva, kemikaaliton ja ympäristöystävällinen.

Aikain Oy toteuttaa kuivajääpuhdistuksia vaativissakin kohteissa. Tarjoamme laadukkaat ja kokonaisvaltaiset palvelut sekä menetelmät kohteiden desinfiointiin, hajunpoistoon ja pintojen puhdistukseen. Kuivajääpuhdistuksen voivat tilata niin yksityiset kotitaloudet, yritykset kuin taloyhtiöt Kuopiossa sekä muualla Pohjois-Savossa.

KUIVAJÄÄPUHALLUKSEN HYÖDYT

Kuivajääpuhalluksella voidaan poistaa likaa puhdistettavaa pintaa vaurioittamatta. Kuivajää sopii muun muassa graffitien poistoon sekä musteen, maalin, liiman, pihkan ja noen puhdistamiseen. Menetelmää käytetään myös hajujen poistoon sekä sähkömoottorien, anturien ja lasipintojen puhdistukseen. Sähkölaitteiden ja lasin lisäksi kuivajääpuhdistus soveltuu hyvin myös metallille, betonille, muoville, puulle ja tekstiilille. Työmenetelmän tehokkuuden ja siisteyden lisäksi kuivajääpuhalluksen etuna on myös sen desinfioiva vaikutus.

Puhdistuksessa käytettävien kuivajääpellettien koko valitaan kohteen ja materiaalin mukaan. Siten käsiteltävästä pinnasta tulee varmasti puhdas. Kuivajäällä pintojen puhdistaminen onnistuu nopeasti, eikä valmisteluun tai jälkitöihin tarvitse juurikaan varata aikaa. Kuivajää on uusiomateriaalia, sillä se valmistetaan teollisuuden prosesseista talteen otetusta hiilidioksidista. Kuivajääpuhdistus vähentää niin veden kuin kemikaalien käyttöä, eikä työstä synny muuta jätettä kuin irrotettu lika. Menetelmän käyttöä puoltaa myös sen myrkyttömyys ja hajuttomuus.

HIRSIPINTOJEN JA HOMEEN PUHDISTUS KUIVAJÄÄLLÄ

Hellävaraista kuivajääpuhallusta käytetään paljon hirsiseinien ja hirsipintojen puhdistuksessa. Hirsiseiniin pinttyy ajan myötä likaa, nokea ja maalikerroksia. Suosittelemme kuivajäätä hirsirakenteiden puhdistukseen etenkin sen turvallisuuden takia. Menetelmässä ei käytetä vettä, jolloin sen käyttö puisille rakenteille on turvallista ja samalla tehokasta. Kuivajääpuhdistus ei myöskään kuluta hirsiseinien pintaa, eikä puhdistuksen jälkeen käsiteltyä pintaa tarvitse kuivata tai huuhdella. Näin ollen hirsiseinät voidaan heti kuivajääpuhalluksen jälkeen halutessa jatkokäsitellä.

Kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen on tehtävä huolellisesti. Kuivajäällä pystytään pudistamaan home ja sädesienikasvusto niin rakennusten sisä- kuin ulkorakenteista. Menetelmää hyödynnetään saneerausten yhteydessä sen jälkeen, kun homevauriot tai pintahome on paikannettu. Kuivajääpuhalluksella puhdistetaan myös suuria kiinteistöjä, omakotitaloja ja kesämökkejä sekä niiden julkisivuja. Kivijalkojen puhdistus tekee rakennuksen yleisilmeestä siistin ja arvokkaan. Kivijaloista, laatoista sekä julkisivusta saadaan irrotettua graffitit, betoniroiskeet, maali- ja rappausroiskeet sekä muut vaikeat liat tehokkaasti ilman vaurioita.

KUIVAJÄÄPUHDISTUS TEOLLISUUDESSA

Myös teollisuudessa hyödynnetään kuivajääpuhallusta muun muassa tuotantolinjojen puhdistuksessa ja pintaruosteen poistossa. Menetelmällä saadaan poistettua myös pihkaa, öljyä, bitumia ja pikeä laitteista. Koneiden, laitteiden sekä yksittäisten osien ja mekanismien puhdistus pidentää niiden käyttöikää. Samalla laitteiden energiatehokkuus paranee. Näin kuivajääpuhdistuksella saadaan aikaan kustannussäästöjä, kun laitteiden käyttöikä pitenee ja teho paranee. Useimmiten puhdistus pystytään suorittamaan ilman tuotantokatkoksia tai koneiden purkua.

Kerromme mielellämme lisää kuivajääpuhdistuksesta ja menetelmän mahdollisuuksista. Aikain Oy:n ammattilaiset suorittavat kuivajääpuhalluksen turvallisesti ja luotettavasti kaikissa kuivajääpuhdistukseen soveltuvissa kohteissa. Toimimme laajasti niin Kuopion kuin muun Pohjois-Savon alueella. Ota yhteyttä ja kysy lisää!